کیت نمونه بردار BIS-01

دستگاه نمونه گیر و شناساگر سیار عوامل بیولوژیک شرکت میلاد دارو، به روش کشت میکروبی،مجموعه کاملی به منظور شناسایی پاتوژن های باکتریایی معلق در هوا و سطوح می باشد. در این دستگاه از روش کشت به عنوان روش استادارد جهت شناسایی باکتری های پاتوژن استفاده می شود. این سیستم قادر است که با انتقال هوای آلوده بر روی خشاب محیط کشت،بستری مناسب جهت کشت باکتری ها و پاتوژن ها فراهم کند. خشاب بعد از عملیات نمونه گیری به انکوباتور قابل تنظیم (37-30 درجه سانتی گراد) منتقل شده و شناسایی گونه های حاضر در محیط بعد از کشت امکان پذیر می شود. محیط کشت چندگانه برای این محصول در نظر گرفته شده که قابلیت تفکیک باکتری ها را بر اساس رنگ کلونی دارد. بدین ترتیب که،کلونی هر یک از گونه های S epidermidis-Saureus-Enterococcus-Stenotrophomonas-Acinetobacter-Pseudom Candida albicans-Protas Klebsiella-E.coli sla a Strep B- S.saprophyticus با رنگ های متفاوت بر روی محیط کشد رشد خواهند کرد. همچنین محیط کشت های رنگ زا شناسایی کننده ی باکتری های سالمونلا،لیستریا،کاندیدا،ویبریو،پرسینیا،شیگلا،باسیلوس،استافیلوکوکوس نیز برای این محصول به شکل چندگانه و مجزا قابل ارائه می باشد. تمامی این مجموعه در یک کیف ضربه پذیر جاسازی و قابل حمل توسط نفر می باشد.

عنوان توضیحات
نمونه گیر و شناسگر سیار بیولوژیک کشت باکتری ها و مخمر پاتوژن
نمونه گیر استیل انتقال نمونه هوا بر روی محیط کشت
انکباتور 37 درجه سانتیگراد8×8×25 سانتی متر
خشاب و ماده محیط کشت چاهک های محیط کشت
عوامل قابل شناسایی 9 عامل – قابل افزایش برای شناسایی عوامل بیشتر
ابعاد مجموعه18×30×40 سانتی متر
وزن تقریبی 10 کیلوگرم
کیف قابل حمل +
قابلیت کار با باتری داخلی ، برق شهر +