+BAWS-06

+BAWS-06 یک دستگاه هشدار دهنده عوامل زیستی است. و به صورت اتوماتیک کار می کند. این دستگاه در یک جای ثابت روی دیوار نصب شده و در بازه های زمانی از پیش تعیین شده از هوا نمونه برداری می کند . پس از تجزیه و تحلیل اگر آلودگی های زیستی در هوای پیرامونی به صورت غیر عادی افزایش پیدا کند از طریق علایم صوتی و بصری ، کاربر را مطلع می سازد. با به کارگیری از علم روز و تخصص کارشناسان این دستگاه را برای استفاده در مکان های مختلف برای استفاده آسان تمام افراد آماده کرده اند.

مشخصات دستگاه :

عنوان توضیحات
حساسیت100 ذره بیولوژیک در هر لیتر هوا
جریان هوای نمونه14 لیتر در دقیقه
زمان نمونه برداری تا اعلام پاسخ200~ثانیه
ابعاد23×40×42 سانتی متر
وزن 13~ کیلوگرم
آشکارسازی موضعی براساس نمونه گیری بر هوای محیط پیرامون+
استفاده از منبع نوری نیمه هادی ماورابنفش+
تغذیه با برق شهر+