کیت های تشخیص سریع

کیت‌های آزمایشی تشخیص ایمنی پیشرفته، برای تشخیص دقیق بیماری‌های عفونی، تومور، شرایط ژنتیکی، مسائل باروری و سلامت دامپزشکی طراحی شده‌اند. این محصولات با تاکید زیادی بر پایداری و کاربرپسند بودن توسعه داده شده‌اند و آنها را به ابزارهای ارزشمندی برای متخصصان مراقبت‌های بهداشتی تبدیل می‌کند. این کیت های تشخیصی نقش مهمی در شناسایی بیماری ها ایفا می کنند و امکان طبقه بندی دقیق بیماری ها و استراتژی های درمانی مناسب برای بیماران را فراهم می کنند. این کیت ها نقش قابل توجهی در تشخیص سریع شرایطی مانند ویروس ایدز ، HPV ، سل، آبله میمون، مالاریا و COVID-19 ایفا میکند.

این کیت ها بسیار عملکرد ساده ای داشته و در زمان حدود 10 الی 15 دقیقه ای پاسخ می دهند.