هوش‌ مصنوعی می‌تواند جایگزین حیوانات‌ آزمایشگاهی شود

هوش‌ مصنوعی‌ می تواند‌ جایگزین‌ حیوانات‌ آزمایشگاهی شود ،‌ به‌ لطف‌ توسعه‌ ابزارهای‌ مبتنی‌بر

هوش مصنوعی،تعیین ایمنی داروها و مواد شیمیایی بدون استفاده از حیوانات امکان پذیر می شود.

اهمیت استفاده از مدل کامپیوتری چیست؟

اگر‌یک‌ مدل‌ کامپیوتری‌ جایگزین‌ حیوانات شود،می تواند به تنهایی جان 8/2 میلیون حیوان را نجات دهد.

در‌عین حال‌هزینه‌آزمایشات‌را تا 490 میلیون دلار کاهش‌داده است.

همچنین‌داده‌های‌قابل‌اطمینان‌تر و نزدیک‌تری را برای مصرف‌کننده تولید می‌کند.

هوش مصنوعی
هوش مصنوعی

تکنیک‌های دیپ لرنینگ(deep learning)

تکنیک‌های دیپ لرنینگ(deep learning)‌پیشرفت آن به ویژه در زمینه هوش مصنوعی قابل توجه بوده است.

چرا که این الگوریتم‌ها درحال حاضر قادر به استفاده از حجم وسیعی از داده‌ها که از پایگاه‌های داده دردسترس که حاوی میلیون‌ها ترکیب شیمیایی شناخته شده است می‌باشند.

با توجه به این ویژگی،تکنیک‌های دیپ لرنینگ می‌توانند به طور دقیق رفتار یک ماده جدید در بدن انسان

یا محیط زیست را پیش‌بینی کنند.

شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای قلب

شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای قلب در طی مطالعات نشان داده شده است که،در افزایش توسعه دارو برای بیماران و به حداقل رساندن‌ استفاده از مدل حیوانی نویدبخش بوده‌است.

مدل‌های محاسباتی که سلول‌های قلب انسان را شبیه‌‌‌‌‌سازی می‌کنند،در پیش‌بینی اثرات نامطلوب دارو

نسبت به مدل‌های حیوانی دقیق‌تر هستند(حدودا بین 89تا96درصد).

مدل‌های حیوانی دقت محدودی را ارائه می‌دهند(بین45تا85درصد).

هوش مصنوعی و واقعیت مجازی

ادغام هوش مصنوعی (AI) و واقعیت مجازی (VR) در تحقیقات علمی و پزشکی این پتانسیل را دارد که روش‌های تحقیق استاندارد را به جایگزین‌های بدون استفاده از حیوانات تغییر دهد.

با این وجود چالش‌ها و محدودیت‌هایی در ارتباط با استفاده از فناوری هوش مصنوعی وجود دارد.

صحبت پایانی

با وجود پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی جایگزین استفاده از مدل حیوانی ، تمام محققان از این روش‌ها استقبال نکرده اند زیرا چالش‌ها و محدودیت‌های قابل توجهی وجود دارد که باید برطرف شوند.

امید داریم این چالش‌ها هر چه زودتر برطرف شده و در جهان از حیوانات به عنوان مدل آزمایشگاهی استفاده نشود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.